Blondie

Längtar tills jag kan göra om mitt hår. Men måste spaaara! Sen kan man inte få mörkbrunt till blont hår på en dag, om man inte vill riskera att tappa det. Utan det krävs minst 3 besök hos frisören. Eller för mig brukar det ta det.

Hittade en annan gammal bild, här va jag väldigt blond, men så blond vill jag inte va utan vill ha en ganska mörk botten men ljust i längderna (ombre). När det gäller hår jag går aldrig vad som är inne, utan jag kör på det jag trivs med, för ombre är inte lika inne längre. För man kan inte hela tiden ställa om sig vad som är mode just nu. Med kläder går det, men tex med kroppen så tar jag ju inte ut mina implantat för det är "ideal" med små bröst som det verkade va för några år sedan, eller är kanske fortfarande? Konstigt egentligen att olika kroppsformer kan va ideal eller nästan "mode". Som nu är det en stor rumpa som är idealet. Jag älskar stora rumpor men det har jag ju alltid gjort. Men man borde se till sina egna förutsättningar, alla är byggda olika och det går inte sträva efter alla ideal som kommer upp. Men man kan bygga kroppen så som man själv gillar och trivs med till viss gräns. Men det går aldrig ändra och jämföra sig med en annan och hoppas man ska se ut likadant, för alla är byggda olika. Men visst påverkas man mycket undermedvetet av allt runtomkring sig. Mycket handlar om att passa in och följa idealen, och många gör det nog vare man vill eller inte för man får in dessa idealen varje dag i media och runtomkring sig.
 


 
Can´t wait until I can do something about my hair. But must save some money first! Then you can´t  get dark brown to blond hair in a day, if you don´t want to risk losing it. I usually do at least three visits to the hairdresser if I want to blond my hair.

Found another old picture, I was very blond, but I don´t want to be so blond. Wants more like a ombre. When it comes to hair, I never follow whats in right now, cause ombre is not so in anymore. You can change your wardrobe often and follow the fashion, but I don´t want to change my haircut to often. And it strange really that different body shapes can be ideal or nearly 'fashion'. Now it's a big butt the ideal. I love big butts and I've always done. But everyone should look to their own circumstances, everyone is built differently and you can´t seek for every ideal that comes up. But you can build your body to a certain limit. But you can never change, and compare yourselves with one another and hope you will look alike,cause everyone is built differently. But we be affected unconsciously from everything around us. You want to fit in and very many just follow the ideals and compare to much with that. Try to be you and be happy for what you are. Sorry for every misspelling. Im not so good at english gramma but I hope you understand me a little :P
 
 
 
 

Passion for fitness

När jag skrivit några inlägg i rad som handlar om träning/fitness så blir jag nästan stressad, för jag vill variera mina inlägg för så många önskar annat också. Men samtidigt så borde jag skriva om det som intresserar mig. Jag tar till mig alla önskningar ni har och jag bloggar gärna om nästan vadsomhelst om ni har nåt specifikt ni vill jag ska ta upp. Men annars vill jag blogga ca 80% om fitness. Det blir så påtvingat när jag försöker komma på andra inlägg som inte har med ämnet att göra, för jag har inget intresse av tex smink, mode just nu. Eller jag shoppar sällan och har lixom inget att komma med där. Bloggen handlade först om smink/skönhet, men det va innan jag ens blev gravid, hade inget annat att blogga om än det vid det tillfället. Sen blev det en gravidblogg och nu är det en träningsblogg med lite inslag av mammalivet. Så ni som följer mig här hoppas jag följer mig för ni gillar fitness/recept, för det är det ni kommer få läsa mestadels :) Kan tyvärr inte ha massa olika teman, utan det är en träningsblogg helt enkelt och vill försöka hålla mig till det så mycket som möjligt.
 
 


 
When I wrote a few posts in a row that is about training/ ftness then I almost feel stressed, because I want to vary my posts cause so many wants that. But at the same time should I write about what interests me. I will aways listen to your wishes and what you want to read here in my blog and I love to blog about almost anything if you have something specific you want me to take up. But otherwise, I want to blog about 80% of fitness. It's so forced when I´m trying to write other posts that I don´t have any interest for, because I have no interest in makeup, fashion right now. Or I shop rarely and has  nothing to come up with there. The blog focused first on makeup / beauty, but that was before I even got pregnant, had nothing else to blog about than that at the moment. Then there was a pregnant blog and now it is a training blog with some hints of mom life. So if you are following me here, I hope you follow me because you like fitness/recipes, because that is what you will get here :) Unfortunately, I can´t have lots of different themes, but it´s a training blog and simply want to try to stick to it as much as possible.
 
 

Tips to you

Okey, detta är inte lätt, men hur ska man få bort dåliga rutiner och komma in i ett sundare liv? Tänkte skriva i några tips som jag tror kan hjälpa. Kommer iaf göra detta själv och jag kommer säga till om jag kommer på mer tips som kan hjälpa en stå emot och träna regelbundet :)
 
 
 • Det viktigaste, sätt upp mål. tänk ut varför du vill göra detta och varför du vill ändra vanor? Är det för att du vill leva hälsosammare? Bli piggare? Starkare? Eller känna dig nöjd med din kropp osv.
 • Gör små skillnader, tänk på vad du kan förbättra i vardagen. Som tex cykla till jobbet, ta trapporna, skippa fikat till kaffet, eller ta en kaka istället för tre. Handlar om att göra bättre val i vardagen, man behöver inte ändra allting på en gång och leva superstrikt och träna som en galning varje dag för att få resultat.
 • Drick mycket vatten. Jag har börjat dricka i en vattenflaska för jag tycker det är godare konstigt nog och den hänger lixom med överallt, så då dricker jag automatiskt mer per dag.
 • Köp ALDRIG hem nåt du inte vill äta, du kommer äta det. Planera alltid dina inköp och om du har lätt för att köpa på nåt påväg till kassorna, fokusera redan innan du går in i butiken, att du inte ska köpa nåt och va beslutsam. När du klarat att hålla dig till listan känner man sig stolt, iaf jag haha. För det är inte lätt att stå emot hjärnspökerna.
 • Gör nåt nytt på träningen, ändra ditt träningschema, hitta nya övningar. Blir mycket roligare då. Jag kommer tex köra mer cardio vilket kommer bli en utmaning då jag hatar cardio :P Men det känns alltid skönt efteråt när man fått svettas lite extra.
 • Låt dig ha en ätardag, Om du sköter dig resten av veckan kommer inte en påse godis eller chipspåse förstöra. Jag har i stort sett alltid unnat mig nåt på lördagskvällen, och då är det väldigt mycket, men jag har alltid fått stora resultat för jag sköter alltid kosten och träningen annars :) Men jag fuskar aldrig en hel dag.
 


 
Okay, this is not easy, but how do you get rid of bad habits and get into a healthier life? Thought I would write a few tips that I think can help. Will anyway do this myself :)

 • Most importantly, set goals. Figure out why you want to do this and why you want to change ypur habits? Is it because you want to live healthier? Be more alert? Stronger? Or feel happy with your body and so on.

 • Makes little difference, think of what you can improve everyday life. Such as cycling to work, taking the stairs, skipping the cookies on coffee breaks, or have one cookie instead of three. Is about making better choices in everyday life, you don´t have to change everything at once and live super strict and exercise like crazy every day to get results.

 • Drink plenty of water. I've started drinking from a bottle of water because I think it's tastierand it hangs with me whereever I go, so then I drink more per day automatically.

 • Never buy home something you don´t want to eat because...you will eat it. Always plan your purchases and if you find it easy to buy something on your way to the checkout, focus before you enter the store, that you not are going to buy any candy or sweets.  When you've got to stick to the list you feel proud that you make it :) Because it´s not easy to resist this ghost in your head :)

 • Do something new, change your workout schedule, find new exercises. It becomes much more fun.       I'll going to do more cardio, which will be a challenge since I hate cardio :P But it always feels good afterwards when you had to sweat a little more.

 • Let yourself have a cheatday, if you eat good the rest of the week will not be a bag of candy or bag of crisps destroy. I have almost always allowed myself something on Saturday night, and it's very much I treat myself with, but I've always gotten great results because I always eat healthy and exercise otherwise :) But I never cheat a whole day.
 
 
 

New blog

Jag kommer börja blogga på bloggerfy Premium snart. Så då kommer bloggen se helt annorlunda ut, men mycket bättre. Jag trivs bra på blogg.se men känner det är dags att byta portal. Så hoppas jag trivs där. Det tar ju alltid lite tid att lära sig allt osv men jag kommer nog in i det fort hoppas jag :) 
Som ni säkert märkt så är detta en träningsblogg/mammablogg. Men mest träning och kost. Innan va det en gravidblogg och livet går ju vidare så jag kan tyvärr inte behaga alla. Men jag försöker skriva så varierande inlägg det bara går, men vill ändå ha en genre och hålla mig runt träning och hälsa. Sen är jag ju intresserad av allt som rör skönhet, men jag är ingen som shoppar smink varje månad så det finns inte mycket att skriva om där. Men jag lovar att jag alltid lägger upp inlägg såfort jag har testat nåt nytt eller vill rekommendera nån produkt jag tycker är bra :) Och om ni undrar nåt eller vill ha ett specifikt inlägg så säg gärna till så fixar jag det, behöver inte ha med träning att göra :)
Jag är väldigt mån om alla mina läsare och jag är superglad ni gillar min blogg och går in här och läser, så om det är nåt speciellt ni vill jag ska lägga upp så säg bara till, kan va bra med lite tips på inlägg ibland. Men annars, är det mest träning/ kost/ mammalivet som bloggen handlar om då det är det som är min stora passion.
 


 
I will start blogging on bloggerfy Premium soon. So then the blog will look completely different, but much better. I like blogg.se but I feel it´s time to change the portal. So hope I feel comfortable there. It always takes some time to learn everything, etc. but I'll probably into it soon I hope :)
As you probably noticed, this is a training blog / mom blog. But most training and diet. Before it was a pregnant blog and the life goes on so unfortunately I can not please everyone. But I try to write posts as varied as possible, but I want a genre and Im going to stick around fitness and health. Then of course I am interested in anything related to beauty, but I'm no shopping makeup each month so there is´nt much to write about there. But I promise that I always going to write posts about beauty if I have tried something new, or want to recommend some product I think is good :) And if you wonder something or want a specific post so please tell me and I'll fix it, do not need to be fitnessposts:)
I am very concerned about all of my readers and I'm super glad you like my blog and visit my blog, so if is anything special you want me to post so just let me knowBut otherwise, my main theme on the blog is fitness/ diet / mamalife caus that is my big passion.
 
 
 

Smaller

Nu har mina bröst blivit mycket mindre, är väldigt stor skillnad från efter operationen. Sen har mellanrummet blivit mycket större, säkert över 5cm. Allt har o göra med att jag gått ner så mycket i fett och det påverkar ju även brösten trots om man har implantat. Jag har alltid pads för de blir som Bkupor annars i sporttopparna, och då överdriver jag inte. Om jag haft pengarna hade jag gjort om dom nu, men hoppas jag har pengarna efter nästa barn.
Kostar ca 40 000 att operera brösten vilket är mycket pengar, men såå värt det! Den bästa investering jag gjort.
Gjorde dom på Citadellkliniken av Jörg Bohn, kan verkligen rekommendera han som kirurg, enda nackdelen är att han bara lägger bakom musklern och kan inte flytta fram vid problem. Det propageras så mycket att bakom är bäst men bakom ger mer risk för komplikationer så man kapar muskeln och det finns massa muskelproblem, jag har väl fått alla problem man kan få med muskelkomplikationer. Framför blir inte mer bolligt än bakom, kan tom va tvärtom då muskeln håller uppe implantatet och kan göra det mer bolligt. Val av implantat/mjukhet/storlek avgör mer hur utseendet blir på ens bröst och inte själva placeringen. Så om ni funderar att operera er, läs på ordentligt. Jag läste på 1 år innan och då va jag ändå inte tillräckligt påläst, fått lära mig mkt påvägen. Kan tillägga att jag opererat mig två gånger då jag fick mycket problem efter första operationen, då la jag jag även i större andra gången då de blev alldeles försmå för min smak. Är väldigt vanligt man fegar och tar för lite för allt känns ju stort i början.
 


 
Now my breasts have become much smaller, is a major difference from after surgery. Then the gap has become much larger, certainly over 5cm. Everything has to do with that I have lost so much fat and it also affects the breasts even though if you have implants. I always use pads in my sportsbras becaus they look like B cups if I don´t. If I had the money I had done a surgery now, but I hope I have the money after the next child.
Costs about 4000 euro to do a breast surgery which is a lot of money, but sooo worth it! The best investment I have made.
Many surgeons recommend behind the muscle but behind gives more risk of complications cause you cut the muscle and there is lot of muscle problems, I have well received all the problems you can get with muscle complications. Choice of implant / softness / size determines going to affect how your breast going to look likeand not the location of the implants, if it behind or aboce the muscle. So if you are thinkin about  to do a plastic surgery, read on properly. Can add that I did two breast augmentation because I had a lot of problems after the first surgery, I also choose a bigger size cause I took to small implants the first time. Is very common you choose too small implants the first time because everything feels big in the beginning.
 
 

Makeup or not?

Jag har sett på flera andra träningsbloggar att det alltid blir en debatt om man bör ha smink eller inte på gymet. Det bästa är såklart att inte ha smink då det täpper igen porerna och kan ge finnar osv när man svettas. Det bästa vore att aldrig nånsin ha smink då det oftast innehåller massa skit. Men jag har alltid sminkat mig, var jag än ska. Är en rutin jag har varje morgon, om jag inte bara ska va hemma eller bara iväg och handla mat osv. Men annars sminkar jag alltid mig. 
Enligt vissa är det typ förbjudet att sminka sig innan gymet, för vissa är det konstigt att sminka sig om man ändå ska svettas. Men jag svettas inte mkt i ansiktet och behöver inte tvätta bort sminket efter träningen. Sen vill jag inte känna mig ful som jag gör utan smink (foundation). Hatar min hy så den sminkar jag alltid, ögonen är inte lika viktiga för mig och kan va osminkad där. 
När jag känner mig fin får jag mer skälvförtroende så därför vill jag alltid känna mig fin, oavsett vart jag ska nånstans. Och jag ser heller ingen mening att tvätta bort sminket enbart för man ska till gymet? 
Tycker alla gör som de vill och om folk inte vill träna med smink så gör inte de då, men ifrågasätt inte de som gör. 
 

 
I have seen on several other training blogs that its always is a debate whether to wear makeup or not at the gym. The best course is to not wear makeup because it clogs pores and may cause pimples, etc. when sweating. It would be best to never ever wear makeup then it usually contains bad things to your skin. But I always wear makeup. Is a routine I have every morning, if I'm not just going to be at home or just go and buy food etc.. But otherwise, I always wear makeup.
According to some, it's kind forbidden to wear make-up at the gym, for some it's weird to wear make-up if you going to be sweat. But I do not sweat very much in my face and do not wash off the make-up after training. Then Im not comfortable without makeup (foundation). I hate my skin so I´m always wear makeup at the gym.
When I feel comfortable with myself, I get more self esteem so therefore I always want to do my makeup and wear nice workoutclothes etc. And I see no point to wash off my make up before the gym if I did my makeup in the morning.
Let everyone do what they want and if people don´t want to train with makeup its fine, but do not question those who do.
 
 
 

 
 
 

Need new hair

Asså mina fästen är superlångt ner nu! Tänkte ta bort löshåret till nästa gång jag ska färga utväxten, men får se lite hur jag gör. Måste spara till en ny hårförlängning och det är ju inte speciellt billigt. Inte det lättaste när man har barn, hus, bil och inte har nåt jobb :S Men lite kan jag lägga undan varje månad vilket är skönt. Är glad att vi aldrig har legat back nån månad och att vi har möjlighet att spara pengar.
Va på arbetsförmedlingen i måndags, satt där med feber med Vincent, sovit 4 timmar natten innan och va hur trött som helst. Satt nog en timme där och väntade på min tur. Men nu är jag iaf inskriven och dags att börja söka massa jobb igen. Så får se om något nappar!
 
 

 
I really need new hairextensions, think Im going to take it off this month :S Gotta save for a new hair extension but its really expensive. Not the easiest when you have kids, house, car and not have any work right now. But I can save money every month which is nice. Am glad that we have the opportunity to save money.
Was at the job center on Monday, sat there with a fever with Vincent, slept 4 hours the night before and was really tired. Sat there for one hour and waited for my turn. So now it´s time to start searching lot of work again. So will see I got something soon :)
 
 
 

 
 

Listen to your body

Det är så mycket fokus på vad andra gör och inte vad man själv gör. Men mitt stora råd är att fokusera på er själva, era mål, ert ideal och lyssna på er kropp. Alla är olika och har olika mål osv. Bara för man har samma längd kan ens kroppsbyggnad och förbränning va helt annorlunda. Så alla är olika.
Jag har en väldigt smal kroppsbyggnad, väldigt smala axlar och höfter, så då är det logiskt jag lättare väger mindre än en med en bredare kroppsbyggnad med samma längd. Jag trivs bäst när jag väger runt 52-53kg, och jag är 168 cm lång, det kan låta lite för många men för mig känns det som en perfekt vikt, om jag inte bygger större muskler.
Just nu väger jag 54-55kg och trivs med det också.
Jag har en väldigt bra balans i min kost, som ni säkert sett äter jag rätt stora portioner, jag äter väldigt mycket, Danny frågar ofta hur jag kan va så smal när jag äter så pass mkt som jag gör. Men när man tränar mkt kan man äta destu mer, men nu vill jag ligga på ett underskott igen, och då är kosten jag äter nu perfekt för att gå ner ca 0.5kg i veckan. Om jag ätit 1000kcal som en påstod så hade jag rasat i vikt för då hade jag legat på mer än -1000kcal per dag, och som det ser ut nu har jag inte gått ner nåt på ett tag, kanske ett kilo sen Öland.
Så för lite äter jag inte men för en annan kan det va för lite. Så man kan aldrig använda sig av andras kostscheman, det passar inte alla och man får testa sig fram hur ens kropp reagerar på maten man äter. Kör på det som funkar bäst för dig och lyssna inte på nån annan, om de inte är utbildade och vet vad de pratar om.
 

 
 
There is so much focus on what others do and they don´t focus so much on themselves. But my biggest advice is to focus on yourself, your goals, your ideals and listen to your body. Everyone is different and has different goals and so on.
I have a very slender physique, very narrow shoulders and hips, so then it makes sense I easily weigh less than one with a wider body with the same length. I feel best when I weigh around 52-53kg, and I'm 168 cm tall, it may sound a bit too little for this length but for me it feels like a perfect weight, if I do not build bigger muscle off course.  
Right now my weight is 54-55kg and feel good with that weight too.
I have a very good balance in my diet, as you probably noticed, I eat fairly large portions, I eat a lot, Danny often ask me how I can be so thin when I eat so much. But when you workout alot you can eat more, but now I want to be more lean again, so the diet I eat now is ideal to lose about 0.5kg a week. If I ate 1000kcal as one  claimed I do I had losed alot of weight every week.
So I don´t eat to little, its perfect for me and my goals. So you can never use another diet schedules, cause its so invidually, it does not fit all and you get to test yourselves how your body reacts to the food you eat. Do whats works best for you and do not listen to anyone else, unless they are edicated and know what they're talking about.
 
 
 
 
 

Up and down

Usch har känt mig så jäkla nere de senaste dagarna. Går verkligen upp och ner. Känner stress för att det är dags med detta jäkla jobbsökande igen och det är massa annan skit som drar ner en varje dag nu.
Att inte ha ett riktigt jobb är väldigt jobbigt, och de som inte varit i denna sitsen har ingen aning om hur det känns och hur påfrestande det är. En påstod jag borde söka jobb under min mammaledighet, men efter flera års jobbsökande fram och tillbaka har jag tagit vara på denna tiden att släppa den biten när jag väl har rättighet till det. Jag har ingen som helst skyldighet att söka jobb under min mammaledighet och jag behövde koppla bort den stressen och fokusera på annat för en gångs skull. Att inte ha nåt riktigt jobb tär på en varje dag och man känner sig stressad och misslyckad. Den stressen har jag sluppit denna tiden, men nu är den tillbak igen :(
Jag är glad jag fått möjligheten att få jobb av mina föräldrar, man måste ha kontakter idag, och bara för jag fått jobb av mina föräldrar betyder det inte att jag glider på en räkmacka. Jag har sökt sjukt mkt jobb, varit på flera praktiker, gått på massa möten på amf osv. Så nu är man tillbaks till den skiten igen med all stress. Försöker jobba på min blogg och insta så jag framöver kan tjäna endel härifrån, då behöver jag inte känna stress att hitta ett heltidsjobb (som är i stort sett omöjligt idag).. Usch säger jag bara!
 

 
Has felt so damn down the recent days. Really go up and down. Feel the stress of it's time with this damn job search again and there is lot of other crap that pulls me down one every day now.
Not having a real job is very hard, and those who have not been in this seat has no idea how it feels and how stressful it is. One claimed I should look for a job during my maternity leave, but after several years of job search, I have taken advantage of this time to drop the piece once I have the rights to it. I have no obligation to seek work during my maternity leave and I needed to disconnect the stress and focus on other things for once. Not having a real job takes on me every day and I feel stressed and unsuccessful.
I'm glad I got the opportunity to get a job of my parents, you need to have contacts today, and just because I got a job by my parents does not mean that Im lazy. I have search alot of jobs, been on several practitioners, attended mass meetings at AMF etc.. So now I´m back to that shit again with all the stress. Trying to work on my blog and insta so I can make some money from here, then I do not need to stress about finding a full time job (which is virtually impossible today) ..
 
 
I´ve have my wonderful son, thats one good thing at least!
 

Tired

Har varit helt slut den senaste tiden, speciellt denna veckan när jag fått gå upp tidigare, men så tidigt går jag inte upp, typ halv åtta på morgonen :P Men jag har bara velat sova men det hinns inte med på dagarna.
Nån som har ett bra tips för att få energi förutom koffein? En Celsius funkar ju alltid men de dricker jag varsamt.
Sen känner jag mig mer och mer ur form, men det är helt mitt fel, ätit choklad/ chips/ naturgodis nästan varje dag den senaste tiden. Jag har fått tillbaka mitt socker sug och jag måste kämpa med att få bort det och stå emot allt när man handlar mat. Att stå emot sockersug och ändra sina matvanor när suget kommer fram är ett av de svåraste sakerna du måste göra om du vill gå ner i vikt. Träningen är kul och inget problem för mig, men kosten, pjuue den är inte alltid lätt! Det va lätt rätt länge då jag inte hade så mkt sug men nu är det riktigt svårt och jag förstår att många har problem med att förlora vikt. Men allt sitter i huvudet och hur stark du är psykiskt, hur gärna vill du det? Det är hjärnspökerna som tillåter dig att köpa den där chokladen i affären, man tänker - men en liten chokladkaka kommer inte göra nåt. Det stämmer, men tänker du så varje gång kommer det påverka. Så tänkte jag i förrgår på city gross och kom hem med en snickers och milkyway, samma sak hände dagen innan det :S Men jag MÅSTE ta tag i dessa hjärnspöken och tänka tvärtom, det kommer påverka, det kommer synas och det saktar ner mina resultat! Så nu måste jag verkligen BARA äta sånt på lördagen som är min unnadag!
När ni är i en mataffär så fokusera fokusera, gå bara förbi och tänk på nåt annat, tänk inte att du inte får äta det för då vill man det mer, tänk på saker som gör att du inte vill äta det.  Men det är inte lätt.
 

 
Have been exhausted lately, especially this week when I got to get up earlier, but so early I don´t t go up, like half past seven in the morning :P  But I just wanted to sleep but there's not enough time in the day.
Anyone got a good tip to get fast energy besides caffeine? A Celsius works always but I drink it carefully.
Then I feel more and more out of shape, but it's totally my fault, eaten chocolate / crisps / natural candy almost every day the past week. I have regained my sugar cravings and I have to struggle to get it off and resist all when I buy food. To resist sugar cravings and change your eating habits when the urge comes up is the mosthardest things you must do if you want to lose weight. The training is fun and no problem for me, but the diet, pjuue it is not always easy! It was easy at first when I haven´t any cravings but now it's really difficult and I understand that many people have trouble losing weight. But everything is in your head and how strong you are mentally, how badly do you want it? It is the ghost in your heads that allows you to buy that chocolate in the store, you're thinking - but a little chocolate will not do anything to my body. That's right, but are you thinking so every time it will affect. So I thought that yesterday at the grocery store and came home with a snickers and milkyway, the same thing happened the other day :S But I have to grab these bogeys and think on the contrary, it will affect, it will be seen, and it slows down my results! So now I really just eat like that on Saturday, which is my cheatday!
When you are in a supermarket so focus focus, just walk past and think of something else, do not think that you shouldn´t eat it because then you want it more, think of things that make you not want to eat it. But it is not easy.
 
 
 
 

He changed, I changed

Mycket kan hända på ett år, för ett år sen hade vi precis kommit in i föräldrarollen någorlunda, Vincent va en väldigt lätt bebis och kräver fortfarande inte så mycket. Han har också alltid varit stor, han va väldigt stor när han föddes (53cm lång och 4kg tung). Han har alltid varit störst och längst av alla barn i hand åldersgrupp haha. Men alla växer ju olika. Man glömmer fort hur det va innan, då låg han ju ner hela dagarna och man visste ju var man hade honom, men sen han började krypa är man på språng hela tiden. Han ska alltid va där mamma och pappa är :)
Jag har också ändrats mycket under detta året, jag är mer självsäker och jag börjar inse vem jag är och vem jag vill vara. Har alltid behagat alla andra hela tiden och levt upp till andras förväntningar. Jag orkar helt enkelt inte bry mig vad andra ska tycka om saker och ting hela tiden, mitt liv - jag bestämmer.
Så denna tiden när jag varit hemma har jag bara kunnat fokusera på det som är nära mig, jag har haft massa tid att göra vad jag vill och släppa all press när det kommer till jobb och ekonomi. Hittat mig själv och hittat en passion för träning och allt som rör fitness. Ingen aning var jag kommer va om ett år, för det öppnas väldigt mycket möjligheter nu när man blir större och större på instagram. Möjligheter jag inte trodde kunde hända mig, men nu känns det som allt är möjligt! Man har jobbat på ett sorts varumärke som jag vill bygga vidare på, (fitnessmom). Får helt enkelt se vart allt leder :)
 

 
A lot can happen in a year, a year ago we had just come into the parental role, Vincent was a very easy baby and still requires not so much. He has always been great, he was very big when he was born (53cm long and 4kg heavy). He has always been the largest and longest of all children in the age group haha. But everyone grows different. People forget how it was before, when he was lying down the whole day and you knew where you had him, but then he started crawling, you are on the go all the time. He's always following mom and dad :)
I have also changed a lot during this year, I'm more confident and I'm starting to realize who I am and who I want to be. Have always been pleased all the other all the time and lived up to the expectations of others. I can simply not care what others will think about things all the time, my life - I decide.
So this time when I've been home, I have only been able to focus on what is close to me, I've had a lot of time to do what I want and let go of all the pressure when it comes to jobs and the economy. Found myself and found a passion for training and everything related to fitness. No idea where I am in a year, it opened a lot of opportunities now when I becoming larger and larger on instagram. Opportunities I never thought could happen to me, happen and now it feels like anything is possible! I´ve been working on a sort of brand that I want to build on, (fitnessmom). I'll Just see where it all leads :)
 
 
 
 

Be happy

Ibland går allt som man vill, och ibland går INGET som man vill. Man måste bara acceptera att det alltid kommer va upp och nergångar hela tiden. Allt kan inte flyta på hela tiden, man måste bara lära sig att acceptera det och förstå det kommer bli bättre sen. Jag är ett kontrollfreak och jag vill att allt ska klaffa hela tiden, att allt ska gå som jag vill, annars blir jag nere. Men man får bara stå ut.
En sak jag bestämde mig för idag va att strunta i castingen i Stockholm. Det är 12 timmars bilresa fram och tillbaka för att fotas i 30 min. Det är dyra kostnader för bensin och bilen tappar även några tusen kr i värde om man ska tänka långsiktigt. För nåt som kanske inte ens blir av, jag känner inte heller jag kommer få jobbet, känns som många får gå på castingen.
Varit annan sak om jag bodde närmare Stockholm..
Och ni som kommenterar negativt på min blogg och alla andra bloggar, ni kan väl åtminstone sluta va anonyma och stå för era åsikter?
Att va anonym och kommentera nervärderande saker är bara så fegt och inget ni skulle göra i verkliga livet, men bakom en dator är ni ofta kaxiga. Menar allmänt, de värsta kommentarerna är alltid anonyma.
 

 
Sometimes everything goes your way, and sometimes nothing goes your way! You just need to accept that life always have ups and down. But it always get better again. Im a control freak and I hate when things not goes my way, but I just must to learn thats life.
One thing that I desided today was that Im not going to the casting i Stockholm on friday. It is 6h away from here, and then 6 hours home, for just 30 min photoshoot. I don´t even think Im going to get the job, cause I think its many that get the opportunity to go to the casting. And to everyone who comments rude things to me in my blog and on other blogs, stop ne anymous, thats so coward and you need to stand for your words.
 
 
 
 
 

Be proud

Vill bara skriva, att va inte rädda att va stolta över er själva!  Man måste inte visa det men va heller inte rädda för att visa att man är nöjd med sig själv. Det är ju väldigt tabu att visa det utan folk förväntar sig att man ska klaga på sina kroppar hela tiden. Det kommer alltid finnas saker man vill förbättra, jag har massor. Men fokusera på det ni är nöjda med istället, se på framstegen ni gjort och var ni kan komma. Är bara ni själva som kan påverka eran situation. Och om ni vill visa eran utveckling eller vad ni åstadkommit är det inte fel, använd det istället till att inspirera andra att de kan göra samma sak. Det är vad jag gör, jag har inga problem att visa min utveckling, det behöver inte va i en före och efterbild, utan kan även va bilder på min kropp. På HELA min kropp. Oavsett hur man ser ut ska det va lika rätt att posta bilder i bikini. Men det blir ju lätt så att har man större kurvor så blir det automatiskt mer sexuellt, om man har en -Akupa blir det ett helt annat intryck. Men stå för er själva och va stolta över era kroppar och former.
 

 
I just want to say, be proud of yourself and your bodies. You don´t need to show it but it isn´t wrong to show it either. Some people hate when others are happy with themselves, but it nothing wrong to love your body and show it. Use your progress to inspire others instead of hide. And if you're not happy with yourself you can change it, its only you who can make any different, nobody else. I have no problem to show my progress, it doesnt need to be in a before and after photo, people see my progress in every pic and in my bikinipics for example. And however you look like its okey to post pics on your body. Just because I have curves, big breast, people just dislike my photos if my breast is there, in the photo. But this is me and Im proud of my curves, my whole body. Im not going to cut of my curves because thats who I am and how I look like.
 

My journey

Tänkte göra ett inlägg om hur min viktresa startade, hur jag lärde mig allt som jag vet idag, vad som har hållt uppe min motivation i ett års tid. Man får tänka till lite för man vet ibland knappt själv för det har bara rullat på, men jag vet iaf vad som fick mig att fortsätta kämpa i början när det kan kännas som jobbigast.
Jag tror aldrig jag skulle hitta passionen för styrketräning om jag inte va gravid, för jag kunde inte träna på 9 månader, eller jag hade inte orken till det då och det kändes inte kul när man ändå bara skulle bli större. Så istället åt jag bara skit och tänkte inte på vikten under de 9 månaderna. Därav gick jag också upp runt 23 kilo, men en vecka efter förlossningen va 10 kilo borta då man har mkt vätska, bebisen, osv som försvinner i början, men det va en hel del fett kvar, mkt mer än vad jag är van vid på min kropp. Så under min graviditet läste jag fitnessbloggar, följde många fitnessidor på instagram som motiverade mig, sökte på övningar på youtube, läste väldigt mycket på google, sökte allt från att gå ner i vikt, bygga muskler, bästa övningarna osv. För efter bloggarna och instagram jag följde så insåg jag att vi kvinnor ska träna likadant som män, det skiljer ingenting, jag förstod att man ska köra tungt och ta i, att det inte räcker med en övning per muskel utan att det är bättre att dela upp musklerna och köra de ordentligt än hela kroppen som jag gjorde innan. Så har alltid haft träningsschema där jag kör igenom hela kroppen 1-2ggr i veckan.
Jag använde mig av appen shapeup (lifesum) som hjälpte mig väldigt mycket med kosten, där fick man allt svart på vitt och jag såg hur mycket kalorier allt faktiskt innehöll som jag åt innan. Som tex åt jag massa turkisk youghurt, bytte ut det till kvarg som har en mkt högre proteinhalt, slutade äta flingor, bröd, risifrutti, youghurt osv och har istället ersatt det med näringsrik mat, fokuserar hela tiden på att få i mig protein i varje mål, fettsnålt och försöker bara äta nyttiga fetter, lite kolhydrater och äter bara det mitt på dagen/innan min träning för energin då det är en väldigt bra energikälla. Enkel, näringsrik mat med massa protein är min riktlinje, ska inte va äckligt eller krångligt att göra för då struntar man i det tillslut.

Det som har hållt min motivation uppe HELA tiden, inte haft en endaste dipp på ett år, är för att jag älskar det jag gör och resultaten jag får, ser inte träningen som ett straff eller ett måste utan för jag mår så bra av att träna.
Att jag dokumenterade allt har också hjält mig så otroligt mycket!! Jag fokuserade inte så mkt på slutmålet eller hur jag ville se ut, utan jag fokuserade på resultaten, för de kom väldigt snabbt, mycket hände under kort tid för jag har varit 100% hängiven hela tiden till min kost och träning, har unnat mig lagom mycket men sålänge allt annat klaffar gör det ingenting. Jag mätte och vägde mig först varannan vecka, såg resultat varje gång, vikten va lite seg i början då jag samtidigt byggde muskler, men sen bara så började även vikten "rasa", gick ner ca 1 kilo i veckan vilket va helt lagom. Jag kände att det va så jäkla lätt att få resultat för jag åt mat jag gillade och gjorde de jag älskade och mådde bra av, så resultaten blev bara som ett stort plus. Jag minns när jag ställde mig på crosstrainern första gången jag kom till gymet och hur endorfinerna sprudlade, och den känslan levde jag på rätt länge, hur man mådde under och efter träningen, när träningen går bra, går samtidigt kosten bra för mig. Går hand i hand de två. Sen dess har jag bara kört på, dokumenterat mina resultat i bilder, måttband och vikt och nu är jag där jag är idag och jag hoppas min passion fortsätter för träningen och att jag alltid kommer va hälsosam.
Ska försöka göra mer träningsupplägg så ni ser mer hur ett träningspass kan se ut för mig :)
 
 

 
 
Here you have a post about my weightlossjourney and how it started, Im going to tell you how I learned everything that I know today and how I could keep my motivation up for a whole year.
I don´t think I would find this big passion for weighttraining if I were´nt pregnant, cause I could´nt train for 9 month, I didn't have any energi and it wasn't that fun when you going to be big anyway. So I eat a lot of junkfood and I gain 23 kilos during my pregnancy. One week after my childbirth I´ve losed 10 kilos, so I had alot of fat left on my body, much more than I was use to. 
During my pregnancy I was reading alot of fitnessblogs, I followed fitnesspages on instagram, checked youtube for exercises and read alot on google. I realize that woman should train the same way as men, you should lift heavy, and you not going to be bulky or look like a man. Before I did one exercise per muscle and workout my whole body in one workout, now I understand that is so wrong. Since my pregnancy I always have a workout schedule, workout 2-3 muscle at the time and do around, 3-7 exercises per muscle. Train my whole body 1-2 times a week.
I used one app that called shapeup (lifesum), that app really helped me with my diet. I understand how much calories everything had so I stopped eating cerials, bread, youghurt and so on, and focused to eat healthy food with lot of protein. I think it should be easy to cook healthy food and its important to enjoy it, if not you don´t going to eat that way for a long time and go back to the junkfood.
So how did I keep my motivation up for so long time? Its the results of my new lifestyle, and the way I feel during and after my workouts. I feel so good when I work out, so it haven´t been so hard, cause I like the food Im eating and I love my new workoutform - weighttraining. Cause I never train weighttraining seriously before so I have never seen this results on my body before. Because of my dedication I got results very quickly, so it havent been so hard for me to lose all the weight, because I love what Im doing. And I never focused so much on my finish goal, I focus on the results I got and how far I come. I have takin a lot of pictures, and document everything. So I can recommend you to document your journey, take mesaurment, write down your weight and focus on the results :)
 
 
 
 
 
 
 
 

Fitness and food

Jag gillar bilderna jag postar hgär och på instagram men vill försöka fokusera lite mindre på mina former, de kommer alltid finnas där men ja, de framhävs ju såklart med flit på mina bilder för jag tycker det är snyggt. Men vill även få fram min utveckling och min styrka mer, att det även är hårt jobb bakom och inte bara put och pose haha :P  
Sen är det tråkigt så många är så oförstående och ska lägga sig i ens bilder man postar, inte bara folk som inte känner mig men även de runt mig och de som känner Danny. Men varför då gå in på min instagram, de kan väl sköta sitt eget liv och deras förhållanden.
Danny bryr sig lixom inte så mycket, han vill inte bestämma över mig på de sättet så folk kan helt enkelt sköta sitt istället. Sen förstår inte vissa att det är stor skillnad på ett personligt instagramkonto där man bara postar sin vardag som är för vänner/familj och ett konto som mitt som är ett fitnesskonto som ska inspirera andra och som även är jobbrelaterat med sponsorer osv. Det funkar lixom inte att posta bara vardagsbilder och inte ha nåt tema utan det är fitness, kropp, muskler, mat, former osv. Därför reagerar många om det lixom kommer upp en bikinibilder med flex från ingenstans haha!
 

 
 
I like the pictures I post here and on instagram, but I think Im going to try to not to focus so much on my curves. They always gonna be there, but yes Im posing and focus a lot on my curves in my pictures.
But I want to focus more on my weightloss journey, my passion for weighttraining and my diet.
And one more thing thats quite boring is that other people around me and friends of Danny not understand my instagram at all. But its a big different from a ordinary instagram account for family/friends and a fitness account were you inspire others and get sponsered by diffrent companys. So they dont understand that I post bikinipictures and focus so much on my body and curves.
 
 
 
 
 
 

Second home

Jag hade lite funderingar på att byta gym för man kan ju behöva lite variation, testade träna på en annan idrottsklinik längre ifrån mig, helt ok gym också men man känner sig inte som hemma. Jag har ju tränat 5-6 dagar i veckan 1 år i sträck nu så det är ju många timmar på samma gym. Men jag gillar det gymmet starkt (förutom att det är som en bastu på sommaren), men annars är det verkligen toppen och man har ju lärt känna många där.
Så jag kommer nog stanna kvar där ett tag till, känns som mitt andra hem så jag skulle faktiskt sakna det om jag slutade gå dit haha. Men jag måste hitta nya övningar, då blir träningen nog roligare igen ^^
 

 
I was thinkin to start training at another gym, cause you can need something new and different when you have workout 5-6 days a week in one year at the same place. I tried another gym in the city and it was okey, but I feel more comfortable and home in my current gym I go to. I think I would miss the people and the gym if I start to train somewhere else, so Im going to continue working out there :) Feel like my second home! But I must find new exercises, cause you need variation so you don´t be bored and that helps your motivation! :)
 
 
 

Morning

Inte långt till att mammaledigheten är slut, snart in i verkligheten igen, börja jobba, förskola, massa sjukdomar, nya rutiner. Kommer jobba i min mammas butik, ett atg/post ombud, superkul jobb, sen kanske det blir kontorsservice på trygg hansa, sen kanske också min pappa hade lite jobb på hans ställe, så lite smått och gott. Kan säga redan nu att jag inte kommer hinna blogga som jag gjort tidigare 6-7 inlägg per dag. Men det är väl förståligt, ni har säkert märkt jag redan börjat blogga lite mindre, just för att jag har såå sjukt mycket att göra varje dag, börjar känna stressen nu, så det är bättre jag försöker göra 3 bra inlägg än massa strö inlägg :) Jag sköter i stort sett hela huset som blir ett bombnedslag på 5 minuter, om jag går och tränar är det lika stökigt igen, man ska passa Vincent så man får bara småstunder lediga under dagen, man ska träna, jobba, fota, blogga, så tiden till att bara sitta ner och göra annat har jag aldrig. Så fort jag gör nåt utanför rutinerna som att träffa en kompis eller dra och shoppa så får jag massa att göra sen. Så det gäller att priotera vad jag vill göra med min tid. Just nu prioriterar jag (utöver Vincent) min blogg och instagram, då det kommer genera mer senare och kommer va värt allt jobb sen. Men det tar en jäkla massa tid men jag gillar att blogga och kunna skriva av mig om nästan allt! :)
 
 

 
Its not long time left from my "mamavacation", soon time to work again. I not have any fulltime job but I have a few small jobs. So its going to be hard to blog, photograph, update instagram, clean the whole house, take care of Vincent and so on when Im working. Im already stressed about all the work I must do every day, but I love to blog and write about my thoughts and get advice :) I just need to find new rutines!
 
 

Just be me

Har läst alla era kommentarer om inlägget om bitterhet på min blogg och tack för att ni förstår min blogg och mig bättre än vissa andra :) . Jag bryr mig väl inte så mycket då det mest är positivt på min blogg och insta :) Men jag stör mig på folk som måste klaga på allt och dessutom måste yttra sig om det. Sen glömmer lätt folk att jag har ett liv utanför bloggen, jag står lixom inte och fotar mig själv hela dagarna haha, jag tar faktiskt hand om min son så det behöver ingen oroa sig för :) Man kan tyvärr inte dela med sig av hela sitt liv på en blogg utan här tar jag upp träning, kost, mammalivet, skönhet och liknande, vill ha en röd tråd i min blogg. 
 
 
 

Bittra människor?

Jag behöver inte försvara mig för det är inte mitt problem att andra lätt får skeva bilder om andra människor. Men jag säger detta bara en gång i detta inlägg och kommer inte försvara mig mer i eventuella kommentarer om detta. Om ni inte gillar mina bilder som jag lägger upp, varför ta besväret att klanka ner, bara sluta följ, är inte svårare än så. Ni som kommenterat de senaste dagarna hur porriga och störiga mina bilder är förstår jag mig inte på. Jag tittade igenom alla bilder från juli månad, det är lixom fitnessbilder, recept, bilder på Vincent, bikinibilder, formbilder, bilder på min favoritbyxor. Så ja vad är det som stör egentligen? Att jag har former och är stolt över att visa upp dom? Att jag visar min kropp i bikini på SOMMAREN?  Jag lägger inte upp några sexuella eller porriga bilder. Sen är det sommar som sagt, jag går typ i bikini hela dagana. Sen är detta en fitnessblogg, så ja det blir mycket hud, eller ska jag ta på mig en overall och gärna censurera mina former? Tycker ni det då blir en roligare blogg? Mitt fokus på min blogg är träning, tips på övningar, recept, tankar, har ni missat alla de inläggen? Ni låter som jag bara postar massa porriga bilder och inte har nån fitness på min sida? Jäkligt tråkigt efter all tid jag lägger på mina inlägg och alla tips jag ger. De flesta tar betalt för dessa tipsen och råden jag faktiskt ger. Och jag är FULLT medveten om hur media fungerar så ingen behöver läxa upp mig vad gäller det, har bloggat i många år. Att folk ska va så långsökta att tom dra in Vincent. Herregud. Va bittra nån annanstans och sluta läs bloggen om den stör. Jag vet att jag motiverar många tusentals personer och jag har fått väldigt många att börja träna och få de att tro på sig själva, genom mina bilder och råd. 
Så vad ni än säger och tycker kommer jag fortsätta ha en inspirerande blogg med bra fitnessbilder.
Sen har jag rätt stora bröst, jag älskar stora bröst, så med minsta lilla urringning så ser det mkt lättare vulgägare ut. Men jag hade väl aldrig opererat de större om de skulle gömmas, de finns bara där och är en del av mig och inget jag kommer censurera bort. Om jag ska ta bild på mina magmuskler, ja då är mina bröst fortfarande kvar på bröstkorgen och kan komma med i mina bilder, och då är det plötsligt bara fokus på brösten när det faktiskt är mina magmuskler som ska va i fokus. Men om bilden va från revbenen o ner hade ingen klagat. Sen gillar jag mina bröst, jag älskar kvinnans former, jag skäms inte för att framhäva de heller, men jag har aldrig gjort det i nån sexuellt eller porrigt syfte.
 
Så min sammanfattning är, jag är stolt över min kropp, har inga problem att visa det och vad jag åstadkommit, Vincent lär inte skämmas, han lär va stolt, jag hjälper så många varje dag och jag kommer lägga min energi till de som uppskattar min hjälp och min blogg och som inspireras av mina bilder. Att ni måste yttra er att ni ska sluta läsa min blogg för mina bilder rör inte mig, har hellre läsare som uppskattar det jag postar. Och nej det är verkligen inte bara killar som dreglar över mina bilder, ja det är många killar som följer mig på insta men en jäkla massa tjejer och mammor som kommenterar varje dag. Och tro mig, jag tänker igenom alla bilder jag tar, de visas lixom för 60 tusen pers och alla bilder jag postar står jag för 100%. 
Sen dehär missuppfattningarna att jag härmar och tävlar mot "jellydevote" är också så fel. Det är min vän, vi hjälper varandra och ger varandra råd när det gäller sociala medier, vi tränar på samma gym och vi är jäkligt lika i personlighet och smak, har båda gjort en viktresa och samarbetar med samma företag då vi har samma smak. Så ingen härmar nån men vi inspireras av varandra. Sen tror folk automatisk det är den med färre följare i detta fallet somn härmar än en person med mer följare, men nej ingen härmar nån och ja jag ser upp till min vän, världens sötaste person! Men jag är min egen och ni som följt mig vet jag tex posat i spegeln på gymet sen september haha! Jag skulle aldrig snylta på någon annan utan jag är helt min egen så jag hatar ordet härma när jag lägger ner så mkt tid på foton, inlägg osv.
Punkt!

 
 
Här har vi en ren fitnessbild som ni säkert med tycker är porrig, ja då är min kropp väl porrig för er och inte mkt jag kan göra åt om jag inte alltid ska behöva bära en tröja på överkroppen
 

Contours

Nånting som många missuppfattar när det gäller styrketräning och när man får massa synliga muskler, är att många tror man alltid ser så muskulös ut. Jag går inte precis med magrutor i ett normalt tillstånd eller stora biceps osv om jag inte spänner dom :) Då måste jag bli mycket mer vältränad för magrutorna ska synas hela tiden.
Utan  jag har inte så jättemkt konturer, är väl mest sidmusklerna isf. Så man ska verkligen inte behöva va rädd man ser ut som en man vid hård träning. Har tränat i ett år 6 dagar i veckan och jag kör tungt, och detta är resultatet på mig, inte bulkigt eller manligt nånstans :) Så man stör sig på alla de som säger tjejer inte bör ha muskler, för varför skulle inte vi tjejer ha muskler? De visar bara att våra kroppar är starka och man kan ändå ha kvinnliga former.
Heja kvinnor med muskler säger jag bara! Vi ska ha rätt att va starka lika mkt som killar och det ska inte va fel att visa sina muskler för det ligger mkt jobb bakom de :)
 

 
Something that many people missunderstand when it comes about weighttraining and when you got a lot of muscles/contours on your body, is that some people think that you always looks like that. But I don´t go around with abs and big biceps in a normal state. I must flex my muscles if I want it to show. So you don´t need to be worried that you end up like a man or get bulky. I still have my curves and I love being strong.
So Im tired of all people out there who says that girls not should have muscles. But its nothing wrong with strong women. I cheer every woman out there who work hard for their bodys and I love that its more common that women train weighttraining :)
 
 
Normal state. Hmm, I don´t think I look like a man :)

Fitnessmom

Work for it!

RSS 2.0